Hoe werk ik

Praten gaat makkelijker als je creatief bezig bent

‘Coach’, oorspronkelijk afgeleid van ‘Koets’: ‘Een rijtuig dat opgroeiende koninklijke lieden helpt om over tijdelijk moeilijk begaanbare wegen hun doel te bereiken’

Ik wandel graag een stukje met je mee…

Als kindercoach help ik jouw kind ook graag bij het bereiken van zijn doel, als dat even wat moeilijker gaat dan anders. Ik loop daarbij een klein stukje mee op jullie pad. Coaching is altijd van korte duur.

Ik geloof dat alle oplossingen en antwoorden in een kind zelf liggen. In de kindercoachsessies proberen we die krachtbronnen op creatieve wijze aan te boren om zo het verschil te maken. Soms reik ik het kind methodes aan, om met bepaalde situaties makkelijker om te kunnen gaan. Maar altijd spreek ik de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van het kind zelf aan om zo de vooraf gestelde doelen te bereiken.

Door mijn pedagogische achtergrond kan ik ouders helpen met het aanreiken van informatie over de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt en handvatten bieden om met deze fase om te gaan. Daarnaast onderzoek ik met ouders, waarom het gedrag van hun kind hen raakt. Een kind wil met zijn gedrag, bewust of onbewust, iets zeggen, iets spiegelen. Onder het gedrag van het kind schuilt immers een behoefte.

coachtraject

 

Na een telefonische kennismaking vindt de intake met de ouder(s) plaats. In dit gesprek proberen we een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de hulpvraag. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van opstellingen om de situatie goed helder te krijgen of van bloesemremedies om inzicht in emoties en patronen te krijgen.

Dan volgen de sessies met het kind. Tijdens spel, creatieve vormen en lichaamsbewustzijnsoefeningen bekijk ik samen met het kind op een ontspannen manier de situaties waarin een kind zich goed voelt, maar ook waarin het vastloopt. Hierbij worden allerlei technieken ingezet om zicht te krijgen op het gedrag en patronen van een kind. Bewustwording van het eigen gedrag is de sleutel tot verandering. Vervolgens stel ik samen met het kind doelen op waaraan het wil werken. Elke sessie krijgt het kind iets mee naar huis, dat hem kan helpen de veranderingen in gedrag ook buiten de coachingssessies door te voeren. Soms is dit een opdracht, een spreuk of een creatief werkje dat we gemaakt hebben. Maar het kan ook een fysiek anker zijn als een steentje dat het kind helpt herinneren zijn doel voor ogen te houden. Ook maak ik gebruik van Bloesemremedies, die ik inzet om inzicht te krijgen in emoties en patronen.

Van elke sessie wordt een kort verslag gemaakt, zodat jullie als ouder weten wat er gedaan is. Aan het einde van het traject vindt een evaluatie plaats waarin jullie kunnen overzien wat er in de korte tijd is bereikt en wordt besproken hoe jullie hier zelf mee verder kunnen gaan.

werkvormen

 

Elk kind is anders, elk kind heeft baat bij een eigen aanpak. In de sessies wordt aangesloten bij de interesses en behoeften van het kind. Hieronder een impressie van de activiteiten die ingezet kunnen worden. Ben je benieuwd hoe een sessie met jouw kind eruit zal zien? Neem dan contact met mij op.

Creatief de zintuigen stimuleren; materiaal aan je handen voelen

Creatief de zintuigen stimuleren; materiaal aan je handen voelen

 

Er wordt gebruik gemaakt van allerlei coachingsmaterialen...

Er wordt gebruik gemaakt van allerlei coachingsmaterialen…*

 

Werken aan lichaamsbewustzijn...

Werken aan lichaamsbewustzijn…

 

Rollenspel helpt je een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Rollenspel helpt je een situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

 

Fantasie en visualisaties worden gestimuleerd door de zintuigen te prikkelen…

 

Spiegelverhalen maken het makkelijker om over een situatie te praten..

Spiegelverhalen maken het makkelijker om over een situatie te praten..

*Wil je thuis ook leuke materialen hebben om makkelijker en op een luchtige manier gesprekken met je kind te voeren? Kijk eens op deze site:

KINDERYOGAWINKEL

Facebook